VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: The Synthesis of a Segmented Stair-Climbing Wheel
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: International Journal of Advanced Robotic Systems
Autoři:

Mostýn Vladimír

Krys Václav

Kot Tomáš

Bobovský Zdenko

Novák Petr

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1177/1729881417749470
Scopus EID: 2-s2.0-85041383954
WOS a.n.: 000422918900001
OBD ID: 286100068   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q4  IF = 0.952 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Krys, V., Kot, T., Bobovský, Z., Novák, P. The Synthesis of a Segmented Stair-Climbing Wheel. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2018, Volume 15, issue 1, ISSN 1729-8814.