VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Kinect v2 infrared images correction
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: International Journal of Advanced Robotic Systems
Autoři:

Bobovský Zdenko

Krys Václav

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1177/1729881418755780
Scopus EID: 2-s2.0-85042765020
WOS a.n.: 000424645300001
OBD ID: 286098799   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q4  IF = 0.952 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2017]  Výzkum a vývoj robotických systémů (SP2017/143)

Bibliografická citace:

Bobovský, Z., Krys, V., Mostýn, V. Kinect v2 infrared images correction. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2018, roč. 15, č. 1, ISSN 17298814.