VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Using HoloLens to Create a Virtual Operator Station for Mobile Robots
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: 19th International Carpathian Control Conference (ICCC)
Autoři:

Kot Tomáš

Novák Petr

Babjak Ján

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/CarpathianCC.2018.8399667
Scopus EID: 2-s2.0-85050240034
WOS a.n.: 000439260500078
OBD ID: 286101514   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Kot, T., Novák, P., Babjak, J. Using HoloLens to Create a Virtual Operator Station for Mobile Robots. In 19th International Carpathian Control Conference (ICCC). IEEE, 2018. pp. 422-427. ISBN 978-1-5386-4763-9.