VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Simulation Model of Polycarbonate Material for Additive Technology FDM
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Lipina Jan

Krys Václav

Mec Pavel

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2018_12_2018101
Scopus EID: 2-s2.0-85058653970
WOS a.n.:  
OBD ID: 286101756   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2018]  Adaptabilita robotických systémů (SP2018/86)

Bibliografická citace:

Lipina, J., Krys, V., Mec, P. Simulation Model of Polycarbonate Material for Additive Technology FDM. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2611-2615. ISSN 1805-0476.