VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Tensile test on samples produced by Rapid Prototyping technology with a higher number of contours
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: INES 2018
Autoři:

Lipina Jan

Krys Václav

Fojtík František

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/INES.2018.8523963
Scopus EID: 2-s2.0-85058050400
WOS a.n.:  
OBD ID: 286101755   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2018]  Adaptabilita robotických systémů (SP2018/86)

Bibliografická citace:

Lipina, J., Krys, V., Fojtík, F. Tensile test on samples produced by Rapid Prototyping technology with a higher number of contours. In INES 2018. 22nd International Conference on Intelligent Engineering Systems. June 21-23, 2018 Las Palmas de Gran Canaria, Spain : Óbuda University, Budapest, Hungary, 2018.