VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Didactic Models Used on Mechatronic Courses
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Solid State Phenomena
Autoři:

Kelemen Michal

Gmiterko A.

Kelemenová T.

Trebuňa František

Miková Lubica

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2013
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.199.661
Scopus EID: 2-s2.0-84879915340
WOS a.n.: 000319299800108
OBD ID:  
Kvartil, Impact Factor:  Q4  IF = 0.493 
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Kelemen, M., Gmiterko, A., Kelemenová, T., Trebuňa, F., Miková, L., Bobovský, Z. Didactic Models Used on Mechatronic Courses. Solid State Phenomena. 2013, vol. 199, s. 661-666. ISSN : 1012-0394.