VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Riadenie technických sústav 1. časť
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Gmiterko A.

Miková Lubica

Sarga Patrik

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2013
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID:  
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Gmiterko, A., Miková, L., Sarga, P., Bobovský, Z. Riadenie technických sústav 1. časť. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2013. 171 s. . ISBN 978-80-553-1554-6.