VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Dynamic analysis of manipulator arm for 6-legged robot
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: American Journal of Mechanical Engineering
Autoři:

Virgala Ivan

Simčák František

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2013
Databáze:  DOI 
DOI: 10.12691/ajme-1-7-42
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID:  
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Virgala, I., Simčák, F., Bobovský, Z. Dynamic analysis of manipulator arm for 6-legged robot. American Journal of Mechanical Engineering. 2013, vol. 1, no. 7, p. 365-369. ISSN 2328-4102.