VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Verification of safe operation of hydraulic power station stop logs
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Experimentální analýza napětí 2011 : proceedings : 49th International Scientific Conference : Znojmo, June 6 - 9, 2011
Autoři:

Trebuňa František

Simčák F.

Gašinec J.

Sarga Patrik

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2011
Databáze:  Web of Science   Scopus 
DOI:  
Scopus EID: 2-s2.0-84905457267
WOS a.n.: 000394059400058
OBD ID:  
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Trebuňa, F., Simčák, F., Gašinec, J., Sarga, P., Bobovský, Z. Verification of safe operation of hydraulic power station stop logs. In Experimentální analýza napětí 2011 : proceedings : 49th International Scientific Conference : Znojmo, June 6 - 9, 2011. Brno : University of Technology, 2011 P. 397-402. ISBN 978-80-214-4275-7.