VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Possibilities of experimental verification of containers for radioactive materials transport
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: EAN 2010: 48th International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2010; Velke Losiny; Czech Republic; 31 May 2010 through 3 June 2010;
Autoři:

Trebuňa František

Simčák F.

Bocko J.

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2010
Databáze:  Web of Science   Scopus 
DOI:  
Scopus EID: 2-s2.0-84905234394
WOS a.n.: 000283463400063
OBD ID:  
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Trebuňa, F., Simčák, F., Bocko, J., Bobovský, Z. Possibilities of experimental verification of containers for radioactive materials transport. In EAN 2010: 48th International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2010; Velke Losiny; Czech Republic; 31 May 2010 through 3 June 2010;. 1. vyd. Velke Losiny : Palacky Univ. , 2010. s. 459-466. ISBN 978-80-244-2533-7.