VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: A Study on Direct Teleoperation Device Kinematics
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Lecture Notes in Computer Science
Autoři:

Pastor Robert

Vysocký Aleš

Novák Petr

Rok vydání: 2019
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1007/978-3-030-14984-0_12
Scopus EID: 2-s2.0-85064036905
WOS a.n.: 000554861000012
OBD ID: 286102222   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2018]  Adaptabilita robotických systémů (SP2018/86)

Bibliografická citace:

Pastor, R., Vysocký, A., Novák, P. A Study on Direct Teleoperation Device Kinematics. In Lecture Notes in Computer Science. Volume 11472. Cham : Springer, 2019. 12. pp. 140-146. 978-3-030-14983-3.