VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název práce: Roboty přímo spolupracující s člověkem
Druh publikace: Disertační práce
Autoři:

Vysocký Aleš

Rok vydání: 2019
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID:  
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Vysocký, A. Roboty přímo spolupracující s člověkem : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2019. 98 stran.