VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Motion Planning Analysis According to ISO/TS 15066 in Human–Robot Collaboration Environment
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, AIM
Autoři:

Vysocký Aleš

Wada Hisaka

Kinugawa Jun

Kosuge Kazuhiro

Rok vydání: 2019
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/AIM.2019.8868390
Scopus EID: 2-s2.0-85074285002
WOS a.n.: 000531652900026
OBD ID: 286105005   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Vysocký, A., Wada, H., Kinugawa, J., Kosuge, K. Motion Planning Analysis According to ISO/TS 15066 in Human–Robot Collaboration Environment. In IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, AIM. 2019. pp. 151-156. ISBN 9781728124933.