VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Topological Optimization of the Formula Student Bell Crank
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Měsíček Jakub

Pagáč Marek

Petrů Jana

Novák Petr

Hajnys Jiří

Kutiová Kristýny

Rok vydání: 2019
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2019_10_201893
Scopus EID: 2-s2.0-85084315064
WOS a.n.: 000532567900004
OBD ID: 286106883   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Měsíček, J., Pagáč, M., Petrů, J., Novák, P., Hajnys, J., Kutiová, K. Topological Optimization of the Formula Student Bell Crank. MM Science Journal. 2019, 10, 2964-2968, ISSN 1803-1269.