VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název práce: Rychlá podpora integrace kolaborativních a průmyslových robotů v malých a středních podnicích
Druh publikace: Habilitační práce
Autoři:

Kot Tomáš

Rok vydání: 2019
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID:  
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Kot, T. Rychlá podpora integrace kolaborativních a průmyslových robotů v malých a středních podnicích : habilitační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2019. 111 s.