VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Investigation of Snake Robot Locomotion Possibilities in a Pipe
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Symmetry
Autoři:

Virgala Ivan

Kelemen Michal

Božek Pavol

Bobovský Zdenko

Hagara Martin

Prada Erik

Oščádal Petr

Varga Martin

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/SYM12060939
Scopus EID: 2-s2.0-85087441294
WOS a.n.: 000550813800001
OBD ID: 286107021   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 2.645 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Virgala, I., Kelemen, M., Božek, P., Bobovský, Z., Hagara, M., Prada, E., Oščádal, P., Varga, M. Investigation of Snake Robot Locomotion Possibilities in a Pipe. Symmetry. 2020, vol. 12, issue 6. e-ISSN 2073-3899.