VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Inverse Kinematics Data Adaptation to Non-Standard Modular Robotic Arm Consisting of Unique Rotational Modules
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied sciences
Autoři:

Ondočko Štefan

Svetlík Jozef

Šašala Michal

Bobovský Zdenko

Stejskal Tomáš

Dobránsky Jozef

Demeč Peter

Hrivniak Lukáš

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.3390/app11031203
Scopus EID: 2-s2.0-85100171007
WOS a.n.: 000615005700001
OBD ID:  
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 2.474 
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Ondočko, Š., Svetlík, J., Šašala, M., Bobovský, Z., Stejskal, T., Dobránsky, J., Demeč, P., Hrivniak, L. Inverse Kinematics Data Adaptation to Non-Standard Modular Robotic Arm Consisting of Unique Rotational Modules. Applied sciences. 2021. 11(3), 1203.