VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Stiffness Estimation and Equivalence of Boundary Conditions in FEM Models
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied sciences
Autoři:

Huňady Róbert

Lengvarský Pavol

Pavelka Peter

Kaľavský Adam

Mlotek Jakub

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.3390/app11041482
Scopus EID: 2-s2.0-85100858168
WOS a.n.: 000632116800001
OBD ID:  
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 2.474 
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Huňady, R., Lengvarský, P., Pavelka, P., Kaľavský, A., Mlotek, J. Stiffness Estimation and Equivalence of Boundary Conditions in FEM Models. Applied sciences. 2021. 11(4), 1482.