VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Chimney sweeping robot based on a pneumatic actuator
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied sciences
Autoři:

Sinčák P.j.

Virgala Ivan

Kelemen Michal

Prada Erik

Bobovský Zdenko

Kot Tomáš

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/app11114872
Scopus EID: 2-s2.0-85107589692
WOS a.n.: 000659634300001
OBD ID: 286109990   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 2.474 
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

Bibliografická citace:

Sinčák, P., Virgala, I., Kelemen, M., Prada, E., Bobovský, Z., Kot, T. Chimney sweeping robot based on a pneumatic actuator. Applied sciences. 2021, 11(11), 4872.