VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Method for Robot Manipulator Joint Wear Reduction by Finding the Optimal Robot Placement in a Robotic Cell
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied sciences
Autoři:

Kot Tomáš

Bobovský Zdenko

Vysocký Aleš

Krys Václav

Šafařík Jakub

Ružarovský Roman

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/app11125398
Scopus EID: 2-s2.0-85108647202
WOS a.n.: 000665958300001
OBD ID: 286109628   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 2.747 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Kot, T., Bobovský, Z., Vysocký, A., Krys, V., Šafařík, J., Ružarovský, R. Method for Robot Manipulator Joint Wear Reduction by Finding the Optimal Robot Placement in a Robotic Cell. Applied sciences. 2021, 11(12), 5398.