VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Optimizing a Quadruped Robot: A Comparison of Two Methods
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Pastor Robert

Bobovský Zdenko

Oščádal Petr

Měsíček Jakub

Pagáč Marek

Prada Erik

Miková Lubica

Babjak Ján

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2021_6_2021008
Scopus EID: 2-s2.0-85107728679
WOS a.n.: 000658344000003
OBD ID: 286110072   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2020]  Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace II (SP2020/141)

Bibliografická citace:

Pastor, R., Bobovský, Z., Oščádal, P., Měsíček, J., Pagáč, M., Prada, E., Miková, L., Babjak, J. Optimizing a Quadruped Robot: A Comparison of Two Methods. MM Science Journal. 2021, vol. 2021, issue June, pp. 4348-4355. ISSN 1803-3126.