VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Optimization of a Truss Structure Used to Design of the Manipulator Arm from a Set of Components
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied sciences
Autoři:

Rojíček Jaroslav

Paška Zbyněk

Fusek Martin

Bobovský Zdenko

Sapietová Alžběta

Mostýn Vladimír

Ličová Dagmar

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/app112110193
Scopus EID: 2-s2.0-85118418228
WOS a.n.: 000726591600001
OBD ID: 286110127   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 2.747 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Rojíček, J., Paška, Z., Fusek, M., Bobovský, Z., Sapietová, A., Mostýn, V., Ličová, D. Optimization of a Truss Structure Used to Design of the Manipulator Arm from a Set of Components. Applied sciences. 2021, vol. 11, issue 21. e-ISSN 2076-6341.