VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Load Capacity of Helicoil(R) Inserts in ABS-M30 Material Used for Additive Manufacturing
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Paška Zbyněk

Rojíček Jaroslav

Fojtík František

Krys Václav

Fusek Martin

Ličková Dagmar

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2021_12_2021111
Scopus EID: 2-s2.0-85123432443
WOS a.n.: 000730809200001
OBD ID: 286111241   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Paška, Z., Rojíček, J., Fojtík, F., Krys, V., Fusek, M., Ličková, D. Load Capacity of Helicoil(R) Inserts in ABS-M30 Material Used for Additive Manufacturing. MM Science Journal. 2021, issue December, pp. 5414-5420. ISSN 1803-3126.