VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Upgrade of Biaxial Mechatronic Testing Machine for Cruciform Specimens and Verification by FEM Analysis
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Machines
Autoři:

Miková Ľubica

Prada Erik

Kelemen Michal

Krys Václav

Mykhailyshyn Roman

Sinčák Peter Ján

Merva Tomáš

Leštach Lukáš

Rok vydání: 2022
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/machines10100916
Scopus EID: 2-s2.0-85140892695
WOS a.n.: 000873272700001
OBD ID: 286112557   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 2.899 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Miková, Ľ., Prada, E., Kelemen, M., Krys, V., Mykhailyshyn, R., Sinčák, P., Merva, T., Leštach, L. Upgrade of Biaxial Mechatronic Testing Machine for Cruciform Specimens and Verification by FEM Analysis. Machines. 2022. 10(10), 916.