VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Track occupancy detection using ratio of open-circuit impedance to short-circuit impedance
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Advances in Electrical and Electronic Engineering
Autoři:

Ivánek Lubomír

Orság Petr

Mostýn Vladimír

Schee Karel

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.15598/aeee.v16i2.2662
Scopus EID: 2-s2.0-85048973050
WOS a.n.: 000436153200009
OBD ID: 286101219   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Ivánek, L., Orság, P., Mostýn, V., Schee, K. Track occupancy detection using ratio of open-circuit impedance to short-circuit impedance. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2018, vol. 16, issue 2, pp. 211-217. ISSN 1336-6137.