VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Hierarchical Real-Time Optimal Planning of Collision-Free Trajectories of Collaborative Robots
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Journal of Intelligent & Robotic Systems
Autoři:

Lukáš Dalibor

Kot Tomáš

Rok vydání: 2023
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1007/s10846-023-01848-9
Scopus EID: 2-s2.0-85158824803
WOS a.n.: 000975363900001
OBD ID: 286114428   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 3.129 
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

Bibliografická citace:

Lukáš, D., Kot, T. Hierarchical Real-Time Optimal Planning of Collision-Free Trajectories of Collaborative Robots. Journal of Intelligent & Robotic Systems. 2023, 107, article number 57.