VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Knihovna pro komunikaci s paměťmi EEPROM s cyklickým zápisem

Autor: Ján Babjak
Rok vzniku: 2014
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Knihovna pro komunikaci s paměťmi EEPROM s cyklickým zápisem
Stručná charakteristika programu

Předmětem výsledku je softwarová knihovna v programovacím jazyce C (projekt pro prostředí Keil), pro mikroprocesory ARM třídy STM32Fx určená pro práci s dvojicí pamětí EEPROM třídy 24LCxx. Knihovna vytvoří nad těmito dvěma pamětmi jeden logický adresní prostor, který je možno využít pro uložení záznamů o aktivitě měřící stanice. Dále knihovna nabízí funkce pro přístup k těmto datům pro jejich předání nadřazenému systému. Pro komunikaci s paměťmi je využito rozhraní I2C.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.