VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Ovládací a vizualizační software měřící jednotky

Autoři: Tomáš Kot, Ján Babjak
Rok vzniku: 2014
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: Soubor merici-jednotka.zip není v databázi!
Stručná charakteristika programu

Software umožňuje komplexní ovládání měřící jednotky. Pomocí aplikace je možno provádět nastavení všech parametrů jednotky (parametry alarmů, ukládání hodnot…). Dále je možno načíst uložené záznamy naměřených hodnot a vizualizovat je ve formě tabulky nebo grafu a uložit do souboru. Také je k dispozici režim, kdy jednotka v reálném čase průběžně zobrazuje či ukládá hodnoty aktuálně měřené jednotkou.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.