VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Řídicí systém robotického manipulátoru s 5 stupni volnosti

Autor: Tomáš Kot
Rok vzniku: 2014
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: Soubor taros-server.zip není v databázi!
Stručná charakteristika programu

Software je řídicí systém manipulátoru s 5 stupni volnosti vybaveného pohony Maxon s řídicími jednotkami EPOS. Řídicí systém přijímá příkazy k pohybu prostřednictvím LAN komunikace protokolem UDP-IP a odpovídajícím způsobem řídí elektrické pohony. Součástí systému je i antikolizní systém zabraňující nárazu jedné části ramene do jiné nebo do jiných definovaných objektů (např. podvozek mobilního robotu). Je rovněž možno ovládat chapadlo s plynulou regulací síly stisku.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.