VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Ovládací a vizualizační aplikace robotického ramene

Autor: Tomáš Kot
Rok vzniku: 2014
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: Soubor taros-klient.zip není v databázi!
Stručná charakteristika programu

Software umožňuje pohodlné ovládání všech funkcí manipulátoru s 5 stupni volnosti. Aplikace přijímá pokyny od obsluhy prostřednictvím pákového ovladače (gamepadu), klávesnice a ovládacích prvků (tlačítek) na okně aplikace. Příkazy jsou poté posílány do řídicího systému ramene prostřednictvím LAN komunikace protokolem UDP-IP. Nezbytnou součástí software je grafické okno s interaktivní 3D vizualizací aktuálního stavu ramene a přehledným zobrazením informací v podobě textových hlášení a grafických symbolů.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.