VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Aplikace pro automatickou detekci rozměrových parametrů schodiště

Autoři: Tomáš Kot, Vladimír Mostýn
Rok vzniku: 2014
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: Soubor detekce-schodu.zip není v databázi!
Stručná charakteristika programu

Software pomocí připojeného laserového scanneru umožňuje snímat schodiště, automaticky v něm rozpoznat jednotlivé stupně a změřit jejich šířku a výšku. Aplikaci je možno využít pro libovolný systém, který s rozměrovými parametry schodiště dále pracuje, např. pro mobilní roboty umožňující jízdu nebo kráčení do schodů.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.