VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Podpůrné třídy Csharp pro řízení pohonů Moog Animatics

Autor: Tomáš Kot
Rok vzniku: 2014
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: Soubor animatics-csharp.zip není v databázi!
Stručná charakteristika programu

Software je určen pro použití v prostředí Microsoft Visual C# a umožňuje pohodlné řízení pohonů Moog Animatics přes CAN rozhraní. Třídy zajišťuje komunikaci přes CAN prostřednictvím USB-CAN převodníku IXXAT, řízení pohonu probíhá posíláním vhodných datových paketů CAN. Knihovna umožňuje nastavení pohonů a polohové i rychlostní řízení.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.