VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Výpočet kinematiky všesměrových kol Mecanum

Autor: Tomáš Kot
Rok vzniku: 2014
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: Soubor mecanum.zip není v databázi!
Stručná charakteristika programu

Software provádí výpočet kinematiky mobilního podvozku vybaveného 4 všesměrovými koly typu Mecanum. Díky možnosti zadat nezbytné rozměrové parametry podvozku (rozchod, rozvor, poloměr kol) je aplikace univerzálně použitelná pro libovolný podvozek se 4 Mecanum koly libovolného výrobce. Hlavními vstupními hodnotami jsou požadované vektory translační rychlosti (zadáno složkami x, y) a rotační rychlosti (úhlová rychlost natáčení kolem osy z procházející středem podvozku). Výstupem je pak čtveřice úhlových rychlostí pro jednotlivá kola.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.