VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Grafický editor kinematických struktur mechanismů

Autor: Tomáš Kot
Rok vzniku: 2013
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Grafický editor kinematických struktur mechanismů
Stručná charakteristika programu

Aplikace umožňuje vizuální tvorbu libovolně složitých kinematických struktur mechanismů včetně ověření funkčnosti. Vlastní kinematická struktura je tvořena pomocí uživatelsky definovaného stromu vzájemně závislých lokálních souřadných systémů různých typů (pevný, rotační, translační). Aplikace dále umožňuje přiřadit souřadným systémům i 3D objekty pro definování tvaru jednotlivých mechanických součástí, za účelem lepšího vizuálního ověření struktury mechanismu a analýzu případných kolizí. K dispozici jsou i ovládací prvky pro testování a ověření povolených rozsahů pohybů dané struktury. Editor obsahuje grafické okno s vykreslováním ve 3D v reálném čase.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.