VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Knihovna pro obsluhu pákových vstupních zařízení

Autor: Tomáš Kot
Rok vzniku: 2013
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Knihovna pro obsluhu pákových vstupních zařízení
Stručná charakteristika programu

Jedná se o dynamickou knihovnu DLL výrazně usnadňující čtení dat z pákových ovladačů pro osobní počítače (zejména tzv. herní gamepady a joysticky). Podporována jsou vstupní zařízení kompatibilní s DirectInput a Xinput, což jsou prakticky všechna komerčně dostupná zařízení pro Windows. Právě abstrakce nad rozhraními DirectInput i Xinput je velkou výhodou této knihovny – knihovna sama zařízení rozpozná a vybere vhodný protokol, uživatel knihovny (programátor) pak má k dispozici snadno použitelnou sadu funkcí pro nastavení zařízení a čtení požadovaných dat. Číst je možno data všech analogových os, tlačítek i dalších standardních ovládacích prvků. Knihovnu je možno využít v libovolném vývojovém prostředí umožňujícím využití DLL knihoven, např. Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Matlab, LabVIEW atd.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.