VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Aplikace pro zobrazení a analýzu termovizních dat

Autor: Tomáš Kot
Rok vzniku: 2013
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Aplikace pro zobrazení a analýzu termovizních dat
Stručná charakteristika programu

Software slouží k zobrazení dat z termokamery, přičemž podporuje širokou škálu termokamer různých výrobců. Zobrazení je provedeno formou barevného snímku s využitím teplotního gradientu s možností volby fixního nebo automatického rozsahu. Detekovány a identifikovány jsou maximální a minimální teploty v každém snímku. Aplikace rovněž umožňuje ukládat požadované snímky do souborů pro pozdější použití.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.