VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Aplikace pro spravování naměřených dat ze siloměru FG-5100

Autoři: Zdenko Bobovský, Tomáš Kot
Rok vzniku: 2013
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Aplikace pro spravování naměřených dat ze siloměru FG-5100
Stručná charakteristika programu

Tato aplikace umožňuje zobrazení a uložení údajů získaných při měření pomocí siloměrem FG-5100. Siloměr naměřené údaje zasílá po protokolu RS232 v předepsaném tvaru protokolu. Takto získaná data se přímo zobrazují uživateli v aplikaci. Uživatel má možnost data uložit na HDD svého PC, kde definuje adresář pro uložení souboru, název souboru, autora měření, název měření a popis měření.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.