VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Aplikace pro monitorování teplot

Autoři: Ján Babjak, Tomáš Kot
Rok vzniku: 2013
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Aplikace pro monitorování teplot
Stručná charakteristika programu

Software umožňuje provádět monitorování teplot z libovolného počtu teploměrů připojených k PC pomocí rozhraní RS232. V okně aplikace jsou zobrazeny aktuální hodnoty teplot ve stupních Celsia a teploty jsou rovněž zapisovány do datového souboru, v libovolně nastavitelném intervalu. Z takto vytvořeného souboru lze pak jednoduše vytvořit graf v aplikaci typu Excel, Matlab, LabVIEW atd.

Počet zobrazovaných hodnot: 4 (možno změnit), teplotní rozsah každého čidla: -55°C - +125°C. Přesnost měření: 0,5°C (v rozsahu -10°C až +85°C). Komunikační rozhraní: RS232 (9600bps, možno zvýšit).

Výstup aplikace: Zobrazení teplot v okně aplikace, ukládání teplot do txt souboru (oddělovač tabulátor a konec řádku).

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.