VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Knihovna pro práci s EPOS jednotkou

Autor: Ján Babjak
Rok vzniku: 2013
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Knihovna pro práci s EPOS jednotkou
Stručná charakteristika programu

Podstatou výsledku je vytvoření knihovny základních funkcí pro práci s EPOS jednotkou přes rozhraní CAN z procesoru třídy ARM (konkrétně STM32F407). Nově je tak možno řídit jednotky EPOS i z mikrokontrolérů, což dříve nebylo možné, protože výrobce (MAXON) tyto knihovny nenabízí (jsou k dispozici jen pro systémy na bázi Windows a Linux).

Cílová platrforma: procesor ARM (STM32F407) Komunikační rozhraní s EPOS: CAN (1Mbit), s PC: RS232 (až 115200bps). Vývojové prostředí: Keil MDK-ARM. Použitá knihovna: ST standart peripherial library.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.