VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Výpočet spotřeby energie manipulátoru v závislosti na poměru délek článků při konstantním profilu článků

Autoři: Vladimír Mostýn, Daniel Polák
Rok vzniku: 2013
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Výpočet spotřeby energie manipulátoru v závislosti na poměru délek článků při konstantním profilu článků
Stručná charakteristika programu

Programový modul v jazyce Matlab vypočte pro různý poměr délek ramen manipulátoru se 3 stupni volnosti referenční spotřebu energie při manipulaci, navrhne tloušťku stěny pro konstantní vnější rozměry průřezu ramen a vypočte hmotnost ramen pro dané dovolené napětí materiálu ramen a navrhne jmenovité momenty motorů a převodů pro pohony daného výrobce. Parametry výpočtu jsou daný maximální dosah manipulátoru a hmotnost objektu manipulace.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.