VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Optimalizace návrhu délek ramen robotu

Autoři: Jan Lipina, Zdeněk Konečný
Rok vzniku: 2013
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Optimalizace návrhu délek ramen robotu
Stručná charakteristika programu

Autorizovaný software umožnuje optimalizaci rozmeru ramen nosných subsystému angulárních robotu a robotu SCARA. Na základe definování velikosti objemu pracovního prostoru, jsou automaticky vypocteny délky ramen nosného subsystému. Software je vytvoren v systému MathCAD a je propojen s 3D modely vytvorenými v CAD systému Creo/Parametric. Zmenou velikosti objemu pracovního prostoru dochází automaticky i ke zmene délek ramen v 3D modelech optimalizované struktury.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.