VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Výpočet úchopné síly efektoru

Autor: Jan Lipina
Rok vzniku: 2012
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Výpočet úchopné síly efektoru
Stručná charakteristika programu

Software slouží primárně k výpočtu úchopové síly dvoučelisťového efektoru, kde je kroutící moment z výstupu pohonu přenášen pomocí pastorku a hřebenu. Na základě vypočtené síly a definování rozměrů průřezu profilu čelisti efektoru software vyhodnocuje závislost volby profilu průřezu čelisti na průhybu profilu v místě působení síly.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.