VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Aplikace pro generování obrazových dat s náhodným šumem

Autor: Tomáš Kot
Rok vzniku: 2012
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Aplikace pro generování obrazových dat s náhodným šumem
Stručná charakteristika programu

Software slouží k vytvoření obrazových dat (souborů) s náhodnými daty v žádaném tvaru. Je možno zvolit velikost požadovaného obrázku v pixelech (libovolně nebo z přednastavených velikostí) a dále typ náhodných dat, která mají být v jednotlivých pixelech výsledného obrázku zapsána. Vygenerovaný obrázek je zobrazen v okně aplikace a lze ho i uložit do grafického souboru typu png. Takto vygenerované obrázky mohou být např. použity jako zdroj náhodných čísel v tzv. pixel shaderu v Direct3D nebo OpenGL grafické aplikaci, neboť shadery neobsahují generátor pseudo-náhodných čísel.

Popis jednotlivých typů náhodných dat:

  • Random RGBA - každý pixel obrázku obsahuje v každém kanálu (R,G,B,A) samostatné náhodné číslo 0 - 255 (tzn. 4 náhodná čísla pro každý pixel). Použití je libovolné, předpokládá se následné matematické zpracování hodnot.
  • Translation vectors - každý pixel obrázku obsahuje dva 2D vektory, jeden uložen v kanálech R,G a druhý v kanálech B,A. Každý vektor má náhodnou délku 0,05 až 1,0. Úhel prvního vektoru vůči souřadnému systému je náhodný 0 - 90 stupňů, úhel druhého je roven úhlu prvního plus náhodné číslo 45 - 90 stupňů. Použití ideálně např. pro náhodné posunutí při čtení ze shadowmap.
  • Normal vectors - každý pixel obrázku obsahuje jednotkový 3D vektor uložený v kanálech R,G,B. Vektor je od osy z vychýlen v náhodném směru o náhodný úhel v rozsahu 0 - 45 stupňů. Kanály alpha obsahují samostatné náhodné číslo 0 - 255.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.