VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Rozhraní pro obsluhu multifunkčního modulu Tedia UDAQ z prostředí MATLAB

Autoři: Tomáš Kot, Václav Krys
Rok vzniku: 2012
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Rozhraní pro obsluhu multifunkčního modulu Tedia UDAQ z prostředí MATLAB
Stručná charakteristika programu

Pro vstupně-výstupní USB moduly UDAQ firmy Tedia je k dispozici obslužná knihovna .dll s rozhraními pro řadu běžně používaných jazyků, nikoliv však pro prostředí MATLAB. Tento autorizovaný software tuto mezeru vyplňuje. Součástí je nezbytný hlavičkový soubor .h s deklaracemi funkcí knihovny ve tvaru přijatelném pro MATLAB a .m soubor obsahující kód nezbytný pro načtení knihovny, inicializaci modulu UDAQ (testováno s modulem UDAQ-1416A) a ukázkové nastavování digitálních výstupů a čtení stavů analogových vstupů.

Potřebný HW: Osobní počítač splňující požadavky systému Matlab.

Potřebné periférie: Multifunkční vstupně-výstupní USB modul UDAQ-1416A firmy Tedia.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.