VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Prohlížeč a editor 3D modelů ve formátu Direct3D X

Autor: Tomáš Kot
Rok vzniku: 2012
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Prohlížeč a editor 3D modelů ve formátu Direct3D X
Stručná charakteristika programu

Software umožňuje jednoduché a názorné vykreslení 3D modelu definovaného v grafickém souboru typu Direct3D (přípona .x). Model je vykreslen včetně barev a textur povrhu a je možno procházet jednotlivé prvky modelu (subsety). Vypsány jsou i základní informace o modelu. Vykreslení je plně trojrozměrné s plynule volitelným natočením kamery a přiblížením. Program dále slouží i jako jednoduchý editor – je možno měnit materiálové vlastnosti jednotlivých prvků modelu, vkládat nové prvky importem .x nebo .stl souborů, případně prvky mazat. Upravený soubor lze uložit do speciálního nativního formátu aplikace (podporuje i pokročilé volby definice vzhledu), nebo zpátky do formátu .x (omezeno schopnostmi tohoto formátu).

Potřebný HW: Osobní počítač vybavený systémem Windows XP/Vista/7 a plnohodnotnou grafickou kartou podporující shader model 2.0 a vyšší.

Vstupní data: Soubor s 3D modelem ve formátu x., .stl nebo nativním formátu aplikace (.mdl).

Výstup programu: Interaktivní vykreslení modelu v grafickém okně aplikace, uložení do souboru formátu .x nebo .mdl.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.