VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Konvertor 3D modelů z formátu Stereolithography STL na formát Direct3D X

Autor: Tomáš Kot
Rok vzniku: 2012
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Konvertor 3D modelů z formátu Stereolithography STL na formát Direct3D X
Stručná charakteristika programu

Tato konzolová aplikace umožňuje snadnou konverzi 3D modelu ze souboru formátu Stereolithography (přípona .stl) do souboru formátu Direct3D (přípona .x). Po volbě vstupního souboru (stl) lze provést nastavení několika základních parametrů týkajících se způsobu převodu. Vzhledem k tomu, že formát .stl neumožňuje uložení žádných materiálových vlastností (ani barev), je možno při převodu zvolit požadovaný výsledný vzhled povrchu modelu.

Vstupní data: Soubor s 3D modelem ve formátu Stereolithography (.stl). Soubor musí být umístěný ve stejné složce jako .exe soubor aplikace a nesmí ve svém názvu obsahovat diakritiku a mezery.

Výstup aplikace: Soubor s 3D modelem ve formátu Direct3D (.x) s názvem export.x.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.