VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Simulátor mobilních robotů

Autor: Tomáš Kot
Rok vzniku: 2011
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: Soubor simulator-mr.zip není v databázi!
Stručná charakteristika programu

Software je simulační systém pro mobilní roboty, primárně s kolovým podvozkem libovolné struktury. Umožňuje flexibilní definici kinematické struktury a vzhledu mobilního robotu i virtuálního testovacího prostředí. Simulovány jsou jízdní vlastnosti robotu, kamerový subsystém včetně stereovize, senzorický subsystém a způsob ovládání. Důraz je kladen především na realistické vykreslení 3D grafiky pro poskytnutí věrného zážitku při řízení virtuálního mobilního robotu za pomocí pohledu z kamer na robotu umístěných.

Potřebný HW: Osobní počítač vybavený systémem Windows XP/Vista/7 a plnohodnotnou grafickou kartou podporující shader model 3.0 a vyšší.

Doporučené periferie: libovolný herní ovladač typu gamepad nebo joystick kompatibilní s DirectInput nebo Xinput (Xbox 360).

Výstup programu: grafická vizualizace v reálném čase vykreslená pomocí Direct3D 9.0c.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.