VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Uživatelské rozhraní mobilního robotu

Autoři: Tomáš Kot, Vladimír Mostýn
Rok vzniku: 2011
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Uživatelské rozhraní mobilního robotu
Stručná charakteristika programu

Program slouží k ovládání různých funkcí kolového nebo pásového mobilního robotu. Aplikace umožňuje ovládání dvou pohonů pojezdu robotu (smykové řízení), ovládání kamerové hlavy (jedna osa rotace), zobrazování obrazu z kamery a vyčítání a vizualizaci dat naměřených senzorem vzdálenosti.

Nezbytné periferie: kolový nebo pásový podvozek s diferenčním řízením, senzor pro měření vzdálenosti, kamerová hlava s jedním stupněm volnosti, libovolná IP kamera AXIS, hotové řízení nižší úrovně s komunikací s řídicí aplikací prostřednictvím sériové linky RS232.

Doporučené periferie: libovolný herní ovladač typu gamepad nebo joystick kompatibilní s DirectInput nebo Xinput (Xbox 360).

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.