VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Aplikace pro vizualizaci údajů senzoru pro měření vzdálenosti

Autoři: Tomáš Kot, Vladimír Mostýn
Rok vzniku: 2011
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Aplikace pro vizualizaci údajů senzoru pro měření vzdálenosti
Stručná charakteristika programu

Program slouží k jednoduchému názornému grafickému zobrazení hodnoty vzdálenosti překážky naměřené připojeným senzorem (dálkoměrem). Primární použití je pro mobilní roboty vybavené senzorem v přední části. Pokud je senzor umístěn na mechanismu umožňujícím jeho natáčení kolem vodorovné osy, je aktuální směr měření vizualizován spolu s naměřenou vzdáleností.

Nezbytné periferie: senzor pro měření vzdálenosti se sériovým rozhraním RS232.

Doporučené periferie: mechanismus pro naklápění senzoru kolem vodorovné osy s hotovým řízením nižší úrovně, komunikující s řídicí aplikací pomocí sériového rozhraní RS232.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.