VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Aplikace pro řízení kamerové hlavy

Autoři: Tomáš Kot, Vladimír Mostýn
Rok vzniku: 2011
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Aplikace pro řízení kamerové hlavy
Stručná charakteristika programu

Program slouží k ovládání kamerové hlavy vybavené jedním nebo dvěma stupni volnosti, s polohovým řízením (servo). Aplikace umožňuje ovládání natáčení hlavy pomocí ovládacích prvků na formuláři, pomocí klávesnice nebo pomocí připojeného herního ovladače (gamepad, joystick). Zároveň je zobrazován obraz kamery.

Nezbytné periferie: kamerová hlava vybavená inteligencí s ovládáním pohybů přes sériové rozhraní RS232, libovolná IP kamera AXIS.

Doporučené periferie: libovolný herní ovladač typu gamepad nebo joystick kompatibilní s DirectInput nebo Xinput (Xbox 360).

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.